Попробуйте в новом дизайне

Перевезення дітей без супроводу дорослих

Відповідно до ст.313 Цивільного кодексу України, що вступив в силу з 01 січня 2004р., Постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.05 № 280 «Про затвердження Порядку організації виїзду дітей за кордон у туристичну подорож, на відпочинок та оздоровлення», постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.95 № 231 (з наступними змінами) «Про затвердження Правил оформлення і видачі паспорта громадянина Україна для виїзду за кордон і проїзного документа дитини, їх тимчасового затримання та вилучення» встановлюється наступний порядок виїзду дітей до 16 років за територію України.

Фізична особа (Громадянин України), що не досягла 16 років, має право на виїзд за територію України:

1) у супроводі обох батьків;

2) у супроводі одного з батьків за наявності нотаріальної завіреної згоди іншого з батьків на поїздку дитини;

3) при наявності нотаріально завіреної згоди обоїх батьків на виїзд дитини у мандрівку, на відпочинок.

4) у супроводі уповноваженої особи за наявності нотаріально завіреної згоди обох батьків на виїзд дитини.

В інших випадках діти до 16 років (громадяни України) не мають права на виїзд за територію України.

Оскільки ймовірно неоднозначне тлумачення статті № 313 Цивільного кодексу України нами буде направлено запит до Міністерства Юстиції про необхідність роз'яснення цієї статті в умовах проходження несупроводжуваної дитини авіатранспортом.

Згідно запиту від 20.07.05, Державіаслужбою були надані наступні роз'яснення з питання застосування норми п.3 ч.2 ст. 313 Цивільного кодексу України.

Згідно п.3 ч.2 ст.313 ЦК України передбачено, що фізична особа, яка не досягла шістнадцяти років, має право на виїзд за межі України лише за згодою батьків (усиновлювачів), опікунів також в їхньому супроводі або в супроводі осіб, ними уповноваженими.

В даному випадку в ч.2 п.3 вказаної статті сформульовані умови виїзду дитини, яка не досягла 16 років, за кордон. Такою умовою є, перш за все, згода батьків, тобто матері та батька, навіть у випадку, якщо один з них не проживає з дитиною.

Іншою умовою виїзду дитини, яка не досягла 16 років, є супровід його одним із батьків, опікуном чи іншою уповноваженою особою.

Враховуючи вищевикладене, відповідно до п.3 ч.2 ст. 313 ЦК України батьки вправі довірити супроводжувати дитину, яка не досягла 16 років іншій особі, як фізичній, так і юридичній, надавши нотаріально завірену довіреність.

Тобто при відправленні повітряним транспортом несупроводжувану дитину, яка не досягла 16 років, за межі України довіреність оформлюється на авіакомпанію!

По всім питанням звертатися в офіси компанії.

Наберите

+380 (44) 377-5751

и мы Вам перезвоним!