Попробуйте в новом дизайне

Наберите

+380 (44) 377-5751

и мы Вам перезвоним!

Акция для фанатов Динамо

Акційна пропозиція для власників абонементів Динамо!

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ
Подорож від туристичного Партнера ПІЛОТ

Терміни та визначення, використані в Правилах проведення Рекламної Акції «Подорож від туристичного Партнера ПІЛОТ» (надалі - Правила), мають такі значення:

ПІЛОТ – Товариство з обмеженою відповідальністю «Пілот». Місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 49. Код ЄДРПОУ: 25587911.Ліцензія АГ580992 видана ДАУТК від 30.03.2012р.

ФК ДИНАМО – Товариство з обмеженою відповідальністю «ФК Динамо». Місцезнаходження: 01001, Украина, г.Киев, ул.Грушевского, 3. Код ЄДРПОУ: 00305981

Учасники Рекламної акції – громадяни віком від 18 років, які придбали річний абонемент на домашні матчі Футбольного клубу «Динамо» та які постійно проживають на території України, які не є співробітниками ПІЛОТ та ФК ДИНАМО їх родичами або співробітниками афілійованих осіб.

Подарунок – Сертифікат на «Подорож від туристичного Партнера ПІЛОТ», яку отримує переможець розіграшу. Під отриманням Подарунку мається на увазі його придбання переможцем розіграшу Рекламної Акції за 1 гривню з урахуванням ПДВ.

Рекламна Акція  – акція, що проводиться Організатором для Учасників, в рамках якої Замовник надає Учаснику можливість отримати Подарунок за умови виконання дій, визначених Правилами.

 

1.      Загальні положення:
1.1. Ці Правила проведення рекламної акції опубліковані на сайтах ПІЛОТ та ФК ДИНАМО http://pilot.ua та www.fcdynamo.kiev.ua  (далі – Правила) розроблені з метою визначення умов, порядку, строків та місця проведення рекламної акції.
1.2. Рекламна акція проводиться з метою популяризації та підвищення інтересу до вище зазначених сайтів (далі – Сайти), залучення якомога більшої кількості користувачів на Сайт та виявлення найбільш активних користувачів.
1.3. Для проведення Рекламної акції та підведення підсумків ФК ДИНАМО створює Організаційний комітет (далі – Оргкомітет). Оргкомітет в своїх діях керується діючим законодавством України та Правилами і несе відповідальність за їх дотримання.
1.4. Проведення розіграшу відбудеться за допомогою незалежного Інтернет - сервісу www.random.org.
1.5. Строк проведення Рекламної Акції: з 01.09.2013 року по 22.05.2013 року включно.
1.6. Участь в Рекламної акції означає, що Учасник ознайомився з Правилами та згоден з їх умовами.
1.7. Розіграші будуть проводитися перед домашніми матчами. Інформація про кожних наступний Розіграш буде розміщена на Сайтах не пізніше чим за 7 днів до його проведення.

2.      Суть Рекламної акції:
2.1. Для участі у Рекламній акції і отримання можливості придбати подарунок, в період з 01.09.2013 року до  22 травня 2013 року включно, повинен бути власником абонементу ФК "ДИНАМО КИЇВ" або придбати його у період акції в касах стадіону «Динамо» імені В. Лобановського (вул. Грушевського, 3) або НСК «Олімпійський» (вул. Велика Васильківська, 55 ) та обов’язково заповнити анкету.
2.2. Контроль за веденням обліку осіб, що приймають участь в Рекламній акції здійснює ФК ДИНАМО.
2.3. Перед кожним розіграшем, ФК ДИНАМО передає інформацію щодо осіб, які взяли участь у Рекламній акції Оргкомітету.
2.4. На підставі наданих даних, Оргкомітет у п’ятницю, що передує домашньому матчу ФК Динамо  протягом сезону 2013\2014рр, о 15:00, шляхом сліпого жеребкування за допомогою незалежного інтернет-сервісу www.random.org обирає Учасника Рекламної акції, який матиме можливість придбати Подарунок за 1 (одну) гривню.
2.5. Розіграш  буде проводитись серед усіх учасників, хто виконав усі умови проведення цієї Рекламної акції відповідно до цих Правил.
2.6. За результатами проведення розіграшу Оргкомітету складається протокол, який міститиме ім’я переможця. Протокол підписується головою та членами Оргкомітету.
2.7. Про виграш переможця буде поінформовано шляхом телефонного дзвінка на номер телефону, який учасник вказав при заповненні анкети з контактними даними при купівлі Абонементу.(п.2.1. Цих правил). Результати розіграшу будуть опубліковані на Сайтах.
2.8. Результати визначення Переможця Рекламної акції є остаточними і оскарженню не підлягають. Організаторами гарантується об'єктивність проведення визначення переможців.
2.9. Організатори Рекламної акції не вступають в будь-які спори щодо: визнання будь-якого Учасника Переможцем Рекламної акції, прав на отримання Подарунку, права власності на Подарунок.
2.10. Переможець обирає будь-який період відпочину терміном 7 днів в проміжок часу зазначений у виданому йому представником компанії Пілот Сертифікаті.

3.      Порядок отримання переможцем подарунку.
3.1. Сертифікати про виграш будуть вручатися на НСК Олімпійский під час домашніх матчів ФК Динамо-Київ.
3.2. Щоб отримати можливість придбати Подарунок за 1 (одну) гривню, Учасник, отримавши від ПІЛОТ сертифікат про перемогу в Рекламній акції, повинен прийти до офісу ПІЛОТ за адресою: вул. Жилянська, 59 та надати наступну інформацію для оформлення документів:
а) П. І. Б., місце проживання, вік, контактний номер телефону;
3.3. Якщо дані у пункті 3.1. цих Правил надаються не в повному обсязі, такий Учасник Рекламної акції втрачає право на отримання Подарунка.
3.4. Організатори не несуть відповідальності, якщо Учасник не в змозі отримати Подарунок за результатами Рекламної акції у зв’язку з відсутністю у нього необхідних документів.
3.5. Організатори Рекламної акції залишають за собою право не брати до участі в Рекламній акції Учасників, які непрямим або прямим методом намагалися реалізувати або реалізували вплив на Оргкомітет, з метою отримання Подарунку.
3.6. Учасники, які отримали право на отримання Подарунка, не можуть отримати еквівалент Подарунка в грошовій формі.
3.7. Оподаткування Подарунка відбувається згідно з чинним законодавством України. Відповідальність за виконання та дотримання порядку оподаткування несе Учасник.
3.8. Подарунок, згідно з правилами Рекламної акції, вручається Учаснику, що виконав усі її умови.
3.10. Інформація про Переможця Рекламної акції буде розміщена на Сайтах продовж одного робочого дня після проведення кожного наступного розіграшу.

4.      Інше
4.1. Інформація про Рекламну акцію, в тому числі, ці Правила, будуть опубліковані на Сайтах Організаторів http://pilot.ua та www.fcdynamo.kiev.ua
4.2. Беручи участь в Рекламній акції, її Учасники надають тим самим надають свою беззастережну згоду на публічне розкриття Організаторами особистої інформації про Учасників Рекламної акції у будь-якій формі і будь-яким засобом на розсуд Організаторів. Особистою інформацією є: прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, фото переможця.
4.3. Участь у Рекламній акції означає ознайомлення Учасника з даними Правилами і повну і беззастережну його згоду на участь у Рекламній акції на умовах цих Правил.
4.4. Організатори залишають за собою право змінювати умови, терміни Акції, порядок видачі Подарунків та їхній перелік, призупиняти, відміняти її проведення, про що зобов’язується повідомити потенційних Учасників шляхом розміщення такої інформації на Сайтах.
4.5. Добровільно, надаючи особисті (персональні) дані про себе, Учасники Рекламної Акції підтверджують свою згоду на збір, зберігання, використання, обробку та розповсюдження таких даних Замовником та уповноваженими особами Замовника в межах, передбачених цими Правилами, з метою належного проведення Рекламної Акції, які будуть вживати усі необхідні заходи для захисту даних від їх неправомірного розголошення.
4.6 Участь в Рекламній акції означає, що Учасник підтверджує можливість публікації інформації про себе (ім’я, прізвище) у засобах масової інформації (а також у мережі Інтернет). Своєю участю в Рекламній акції усі Учасники погоджуються на проведення фото- та кінозйомки за їхньої участі, а також погоджуються, що їхні імена та фотографії можуть бути оприлюднені або використані Замовником або Організатором в будь-яких друкованих, аудіо- і відеоматеріалах, засобах масової інформації (а також у мережі Інтернет), в тому числі з рекламною метою, без будь-якої компенсації.
4.7. Інформація щодо проведення Рекламної Акції, зміни умов проведення Рекламної Акції та ці Правила розміщуються на офіційному сайті Організаторів.